Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Economice
 
Centrul de Cercetări Economice
Misiune şi obiective

 

 Misiune

Centrul de Cercetări Economice face parte integrantă din Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, nu are personalitate juridică şi este subordonat Senatului universităţii.

Misiunea Centrului de Cercetări Economice este în concordanţă cu misiunea UAB, se integrează misiunii Universităţii şi contribuie la dezvoltarea învăţământului şi cercetării ştiinţifice, la punerea în valoare a potenţialului uman din Alba Iulia şi din zonă, la atragerea specialiştilor din alte zone ale ţării, la constituirea unei comunităţi academice puternice.

Activitatea Centrului se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative din domeniul economic, cu orientare spre creşterea capacităţii de generare de noi cunoştinţe ştiinţifice, în vederea asigurării suportului ştiinţific necesar progresului şi consolidării unei poziţii competitive în domeniul ştiinţelor economice, fundamentarea şi susţinerea politicilor şi strategiilor de dezvoltare durabilă, în contextul integrării europene.

Principalele domenii de cercetare vizate prin activitatea Centrului de Cercetări Economice sunt: teorie şi practică contabilă, management financiar-contabil şi analiză economico-financiară pentru IMM – uri, sistemul şi relaţiile inter-bancare, piaţa asigurărilor şi reasigurărilor, politici monetare şi politici fiscale, politici de dezvoltare regională, politici şi strategii bugetare, studii de piaţă, studii de concurenţă, economia serviciilor şi a societăţii informaţionale, economia resurselor naturale şi a energiei, economia protecţiei mediului înconjurător, modelare şi prognoză economică, macroeconomie etc.


 

2. Obiective

Pe termen scurt şi mediu obiectivele centrului de cercetări economice sunt următoarele:

- conectarea învăţământului cu cercetarea ştiinţifică;

- formarea actorilor din câmpul academic pentru cercetare ştiinţifică performantă;

- formarea bazei tematice pentru proiecte de cercetare fundamentală şi cercetare aplicativă;

- identificarea şi activarea surselor de finanţare pentru proiecte de cercetare;

- iniţierea proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă;

- dezvoltarea cercetărilor destinate unităţilor economice mici si mijlocii care nu au compartimente proprii de cercetare;

- dezvoltarea bazei materiale şi de informare pentru cercetare;

- valorificarea rezultatelor cercetării prin diferite moduri de informare comunitară, comunicări ştiinţifice, articole, brevete, transfer tehnologic, lucrări în colectiv de autori;

- activarea "şcolii doctorale" prin crearea unui forum de prezentare de către doctoranzi a activităţii de cercetare desfăşurată;

- stabilirea si consolidarea legăturilor ştiinţifice cu universităţi şi instituţii de cercetare din străinătate;

- includerea activităţii Centrului de Cercetări Economice în circuitul european de valori ştiinţifice;

- modelarea matematică a fenomenelor economice şi proiectarea sistemelor informatice care implementează aceste modele;

- atragerea în proiectele de cercetare şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitare, precum şi a unor colaboratori din alte domenii de activitate care pot susţine activitatea Centrului de Cercetări Economice;

- furnizarea de consultanţă pe probleme în domeniul financiar-contabil, organizării, managementului, studii sectoriale;

- desfăşurarea de activităţi extracuriculare axate pe teme economice de actualitate în care să fie implicaţi şi studenţii.

Concretizarea acestor obiective se regăseşte în priorităţile tematice pentru cercetarea stiintifica.